648000 Schadevergoeding

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 648000 Schadevergoedingen omvat eveneens de schadevergoedingen betaald aan personeelsleden.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

648000

X

4XXXXX

X

Ingesloten:
  • Oorlogsschadevergoedingen
  • Schadevergoedingen ten gevolge van natuurrampen
  • Schaderegeling
  • Schadevergoeding voor verdwenen gehuurd materiaal
  • Schaduwtol Liefkenshoektunnel
  • Vergoeden van stoffelijke schade aan een personeelslid dat hij heeft opgelopen tijdens een dienstverplaatsing met zijn eigen voertuig
  • Corona-hinderpremie en hinderpremie voor wegwerkzaamheden
Uitgesloten:
  • Herstellen van schade aan dienstvoertuigen (616300)