621900 Vermindering RSZ

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 621900 Vermindering RSZ omvat de boekingen van de verlaagde werkgeversbijdrage voor RSZ.

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 454000 RSZ en andere sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
454000 RSZ en andere sociale lasten

X

621900 Vermindering RSZ

X

 

Ingesloten:
  • Verlaagde werkgeversbijdrage aan RSZ voor werknemers jonger dan 45 jaar ten gevolge van herstructurering.
Uitgesloten:
  • Bijdrageverminderingen sociale Maribel (zie rekening 740100)