605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop

Algemeen

 

Toepassingsgebieden:

  • Vlaamse Gemeenschap
  • Rechtspersonen