623100 Openbaar vervoer

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 623100 Openbaar vervoer omvat de tussenkomst door de werkgever in de kosten van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer van personeelsleden (inclusief jobstudenten).

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 455000 Bezoldigingen.

ER ER omschrijving Dt Ct
623100 Openbaar vervoer

X

455000 Bezoldigingen

X

Ingesloten:
  • Woon-werkverkeer van personeelsleden met trein, tram of bus: zowel abonnementen als losse tickets
Uitgesloten:
  • De terugbetalingen van reiskosten die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (ticket) (zie rekening 611100)
  • De terugbetalingen van verplaatsingskosten in het buitenland die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (ticket) (zie rekening 611110)
  • Vergoeding voor moeilijk bereikbare plaatsen (zie rekening 623110)
  • Woon- werkverkeer personen met een handicap (rekening 623120)
  • Woon-werkverkeer buitenland (rekening 623130)
  • Overige vergoedingen woon- werkverkeer (rekening 623140)