623120 Woon-werkverkeer personen met een handicap

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 623120 woon- werkverkeer personen met een handicap omvat de vergoedingen die personeelsleden ontvangen voor woon-werkverkeer voor personen met een handicap.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 455000 Bezoldigingen.

ER ER omschrijving Dt Ct
623120 Woon- werkverkeer personen met een handicap X
455000 Bezoldigingen X
Ingesloten:
  • Specifieke vergoedingen betaald aan personeelsleden die recht hebben op een vergoeding voor woon- werkverkeer voor personen met een handicap
Uitgesloten:
  • De terugbetalingen van reiskosten die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (ticket) (zie rekening 611100)
  • De terugbetalingen van verplaatsingskosten in het buitenland die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (ticket) (zie rekening 611110)
  • De vergoeding bij dienstverplaatsing met eigen voertuig die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie (zie rekening 611200)
  • De kosten van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer van personeelsleden (inclusief jobstudenten) (zie rekening 623100)
  • Woon-werkverkeer buitenland (rekening 623130)