623300 Rusttoelage

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 623300 Rusttoelage omvat de boekingen voor uitkering van een rusttoelage, die uitbetaald wordt aan de weduwe van een personeelslid.

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
623300 Rusttoelage

X

455/9XXX

X