662000 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten – toevoegingen (+)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: