634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar

Algemeen

Toepassingsgebieden: