623010 Kinderbijslag

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De rekening 623010 Kinderbijslag omvat wel nog in zeer geringe mate de boekingen van correcties van kinderbijslag wanneer een personeelslid uit dienst is of bij de terugvordering tussen verschillende kinderbijslagfondsen.

Voor Orafingebruikers:

De economische rekening omvatte tot en met 2014 boekingen voor kinderbijslag.
Vanaf 2015 zit kinderbijslag vervat onder de RSZ-Werkgever.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 458000 Te betalen kinderbijslag.

ER ER omschrijving Dt Ct
623010 Kinderbijslag

X

458000 Te betalen kinderbijslagen

X