7111 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 71.11

Naam: Aankoop van gronden binnen de overheidssector