81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen, andere financiële producten en voorschotten

  Algemeen
  Ingesloten
  Uitgesloten
  Aantekeningen

  ESR-code: 81
  Naam: Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen, andere financiële producten en voorschotten

  Groep 81 heeft betrekking op kredietverleningen en deelnemingen in bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen, alsook op andere verrichtingen in verband met financiële producten.

  Groep 81 wordt onderverdeeld in de volgende subgroepen: 

  • 81.1: kredietverleningen aan bedrijven;
  • 81.2: kredietverleningen aan kredietinstellingen;
  • 81.3: kredietverleningen aan verzekeringsmaatschappijen;
  • 81.4: deelnemingen in bedrijven;
  • 81.5: deelnemingen in kredietinstellingen;
  • 81.6: deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen;
  • 81.7: andere financiële producten;
  • 81.8: voorschotten aan bedrijven en financiële instellingen.

  Deelnemingen in natura (bv. gebouwen of resultaten van onderzoekswerken) moeten niet geboekt worden in de economische hergroepering want het zijn geen verrichtingen voor het ESR.

  De rentestromen in verband met SWAPS moeten niet meer worden geboekt in de economische groep 21 (uitgaven) maar onder de codes 81.70 (uitgaven).