6162 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw’s van de overheid

Algemeen

ESR-code: 61.62
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan vzw’s van de overheid