4130 Inkomensoverdrachten aan diensten afzonderlijk beheer (DAB)

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 41.30
Naam: Inkomensoverdrachten aan diensten afzonderlijk beheer (DAB)

De overdrachten aan diensten afzonderlijk beheer (DAB) worden geboekt onder de code 41.30. Die overdrachten kunnen zowel door de institutionele overheid als door een andere eenheid worden uitgevoerd.

Hieronder worden de inkomensoverdrachten vermeld van de Vlaamse overheid aan de DAB’s.

De ontvangsten worden geboekt op het niveau van de DAB’s onder de overeenkomstige code 46.xx.