91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 91
Naam: Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

De groep 91 betreft aflossingen/terugbetalingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar.
Tot deze groep behoren ook aflossingen bij financiële leasings en de terugbetaling van de door de EU geprefinancierde uitgaven.

Volgende economische codes zijn in groep 91 inbegrepen:

  • 91.10: aflossingen van de schuld in euro;
  • 91.20: aflossingen van de schuld in vreemde valuta;
  • 91.3: aflossingen van de schuld binnen de overheidssector;
  • 91.40: terugbetaling van prefinancieringen van de EU;
  • 91.70: aflossingen bij financiële leasings (cf. opmerking bij economische code 04.00).