51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

Algemeen
Aantekeningen

ESR-code: 51
Naam: Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen (groep 51) zijn opgesplitst in de subgroepen 51.1 (investeringsbijdragen aan bedrijven en financiële instellingen) en 51.2 (overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen).

Kapitaaloverdrachten aan intercommunales die niet tot de sector S.13.13 behoren moeten worden geboekt onder de codes 51.11 (investeringsbijdragen) of 51.21 (overige kapitaaloverdrachten).