1221 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 12.21
Naam: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Alle verrichtingen die onder code 12.11 terug te vinden zijn, moeten geregistreerd worden onder de code 12.21 indien de algemene werkingskosten vergoed worden binnen de overheidssector.

Er wordt verwezen naar code 12.11 onder tab ‘Uitgesloten’ voor zover de algemene werkingskosten zich binnen de overheidssector situeren.

Conform de boekhoudregels wordt het gebruik door een overheidseenheid van gedetacheerd personeel van een andere overheidseenheid gelijkgesteld met een aankoop van een dienst. De loonlast wordt dus geboekt op het niveau van de entiteit die de oorspronkelijke wedde betaalt.

Voorbeeld: gedetacheerd personeel van een overheidseenheid A naar een overheidseenheid B

  • loonlasten geboekt op het niveau van overheidseenheid A onder groep 11;
  • de terugbetaling van de beloning door overheidseenheid B wordt gelijkgesteld met een aankoop van een dienst binnen de overheidssector: economische code 12.21 op het niveau van de overheidseenheid B;
  • de ontvangst wordt geboekt op het niveau van eenheid A als een verkoop van een dienst: economische code 16.20 op niveau van eenheid A.