610300 Verzekering motorrijtuigen

Algemeen
Bijkomende informatie
Voorbeeld(en)

De economische rekening 610300 Verzekering motorrijtuigen omvat de voertuigverzekering van alle voertuigen die met behulp van mechanische of elektrische kracht worden voortbewogen.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

610300

X

4xxxxx

X

Ingesloten:
 • Verzekering van dienstvoertuigen alsook burgerlijke aansprakelijkheid verbonden aan de verzekering van het voertuig;
 • Verzekering vrachtwagen, aanhangwagen, tractor, motorfiets, minibus, electrische fiets,  …
 • Verzekering wagen ‘premie personen’ dienstvoertuigen
 • Verzekering ‘bestuurder’ dienstvoertuigen
Uitgesloten:
 • De algemene verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (lichamelijke en stoffelijke schade veroorzaakt aan derden door een fout) (610100)
 • De huur en operationele leasing van voertuigen (615300).
 • Verzekering wagens van personeel i.k.v. buitenlandse dienstreizen (610400).
 • Sleepkosten e.d. die buiten de verzekeringspolis van het voertuig vallen (613390)
 • Kosten m.b.t. herstelling en onderhoud voertuig (616300)
 • Franchise / Schade (648000)
 • Franchise / Schade aan dienstvoertuig (616300)
 • Bijdrage pechbijstand dienstvoertuigen = reis- en bijstandsverzekering(Touring, VAB)
 • Vergoeden van stoffelijke schade aan een personeelslid dat hij heeft opgelopen tijdens een dienstverplaatsing met zijn eigen voortuig (648000)