519001 Waardeverminderingen op aandelenfondsen zonder kapitaalgarantie

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: