529003 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – bedrijfsobligaties

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: