529002 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – sub sovereign obligaties

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: