FAQ

FAQ

Een antwoord op uw vragen

Omhoog

De bedrijfsrevisor wordt aangesteld door de algemene vergadering.  Bij die instellingen waar er geen algemene vergadering is, diende deze door de Vlaamse regering te worden aangesteld.  Dit was geregeld in artikel 13, §1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.   Door de opheffing in het Rekendecreet van de wet van 16 maart 1954 is, over wie een bedrijfsrevisor aanstelt bij instellingen waar geen algemene vergadering is, een vacuüm ontstaan.

Lees meer

Waar kan ik terecht voor bijkomende vragen?

Vragen met betrekking tot de handleiding over de boekhoudregels kunnen gericht worden aan: orafinhelpdesk2323@vlaanderen.be.

Welke ESR-subcategorie is van toepassing op mijn interrelatie? Financiële stromen Hoger Onderwijs?

Onder welke ESR subcategorie (3e positie) u uw interrelatie met een andere rechtspersoon binnen de consolidatiekring van de Vlaamse overheid moet rapporteren, kan u terugvinden via de rapporteringstool Vlaamse overheid, in onderstaande lijst of kan u navragen via rechtspersonen@vlaanderen.be.

Lees meer

Omhoog
Waar vind ik het bestek voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor?

Het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 stelt in artikel 60 dat de bij de aanstelling van bedrijfsrevisor de Vlaamse rechtspersonen gebruik maakt van het bestek dat door het Departement Financiën en Begroting ter beschikking wordt gesteld.

Dit bestek kan aangevraagd worden via het mailadres: rechtspersonen@vlaanderen.be, of kan hier raadplegen: Modelbestek single audit – revisoren