Welke ESR-subcategorie is van toepassing op mijn interrelatie? Financiële stromen Hoger Onderwijs?

Onder welke ESR subcategorie (3e positie) u uw interrelatie met een andere rechtspersoon binnen de consolidatiekring van de Vlaamse overheid moet rapporteren, kan u terugvinden via de rapporteringstool Vlaamse overheid, in onderstaande lijst of kan u navragen via rechtspersonen@vlaanderen.be.

Voor Hoger Onderwijs geldt vanaf 2017 een nieuwe regeling, afhankelijk van begrotingsartikel: voor de details verwijzen we naar de begrotingsinstructies binnen VO-net.

Voor raadpleging van de sectorcode van economische eenheden kan u terecht op: