ESR Uitgaven

Algemeen
ESR-code:
UITGAVEN

ESR-schema van de inkomens en kapitaaloverdrachten

Inzake een correct gebruik van de ESR-codes werd een schemavoorstelling opgemaakt die zorgt voor de nodige duiding. Zie de pdf van deze schematische voorstelling.