8540 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 85.40
Naam: Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs