0 Niet-verdeelde uitgaven

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 0
Naam: Niet-verdeelde uitgaven

Deze hoofdgroep betreft de niet-verdeelde uitgaven alsook de interne verrichtingen en de verrichtingen zonder financiële afwikkeling.

  • 01: uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9;
  • 02: niet gebruikte groep;
  • 03: interne verrichtingen;
  • 04: annuïteiten met betrekking tot financiële leasings.