1133 Pensioenen van het overheidspersoneel

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 11.33
Naam: Pensioenen van het overheidspersoneel

Deze post omvat de pensioenen die de overheid rechtstreeks – dit wil zeggen buiten elk bijdragesysteem – uitkeert aan haar personeel en/of hun rechthebbenden, alsook de pensioenen van voormalige politieke mandatarissen en/of hun rechthebbenden.

  • de rustpensioenen die de overheid rechtstreeks betaalt aan haar voormalige personeelsleden.

Wat de instellingen die volgens het INR behoren tot de sector Vlaamse overheid (S13.12) betreft, worden de uitkeringen aan de pool der parastatalen als 11.20 gecodeerd.

Deze post omvat niet de pensioenen voor weduwen en wezen (zie commentaar bij code 34.10).