4324 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel aan gemeenten

Algemeen

ESR-code: 43.24
Naam: Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel aan gemeenten