4314 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel aan provincies

Algemeen

ESR-code: 43.14
Naam: Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel aan provincies