7131 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 71.31
Naam: Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector