4550 Inkomensoverdrachten aan de interregionale eenheden

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen
ESR-code: 45.50
Naam: Inkomensoverdrachten aan de interregionale eenheden

Onder code 45.50 worden de inkomstenoverdrachten naar interregionale eenheden geboekt. Het gaat om eenheden van de overheidssector die onder het toezicht vallen van verschillende institutionele groepen (federale overheid, gewesten, gemeenschappen, gemeenschapscommissies) zonder dat dit toezicht in meerderheid kan worden toegekend aan een enkele institutionele groep.

In de lijst van de eenheden van de overheidssector van 17 april 2015 meent het INR dat volgende eenheden moeten worden beschouwd als interregionaal:

  • Vitrufin;
  • Krediet voor sociale woonbouw;
  • Epsynomics;
  • Belgian Mobility Card;
  • Theodorus II;
  • GIEI (Groupement d’intérêt économique et informatique);
  • Theodorus III;
  • Viapass;
  • Participatiefonds.

Eenheden geconsolideerd met de federale overheid zoals het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Deze code mag enkel worden gebruikt voor overdrachten naar die enkele eenheden die als interregionaal worden beschouwd. De lijst van deze eenheden kan mettertijd veranderen maar zal in principe zeer beperkt blijven.