416030 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – vordering op rekening KT

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: