416200 Vorderingen met betrekking tot personeel

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: