400001 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar – boekingen via GL

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: