409000 Geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: