419000 Geboekte waardeverminderingen overige vorderingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: