489xxx Technische wachtrekeningen/ongeïdentificeerde ontvangsten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: