4 Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

Algemeen

Toepassingsgebieden: