416040 Overige vorderingen – vorderingen op rekening

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: