8935 Kredietaflossingen door lokale overheden – door overige lokale overheden

ESR-code: 89.35
Naam: Kredietaflossingen door lokale overheden – door overige lokale overheden