3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren

Algemeen
ESR-code: 3
Naam: Inkomensoverdrachten van andere sectoren

Overdrachten zijn betalingen “om niet”, d.w.z. betalingen zonder rechtstreekse tegenprestatie. Aan de ontvangstenzijde gaat het om belastingen, sociale bijdragen, taksen, heffingen, boeten en giften.

De overdrachten worden in 4 hoofdgroepen ingedeeld: inkomensoverdrachten (hoofdgroep 3) en kapitaaloverdrachten (hoofdgroep 5) aan en van andere sectoren, inkomensoverdrachten (hoofdgroep 4) en kapitaaloverdrachten (hoofdgroep 6) binnen de overheidssector.

Inkomensoverdrachten worden in 2 hoofdgroepen ingedeeld: inkomensoverdrachten van andere sectoren (hoofdgroep 3) en inkomensoverdrachten binnen de overheidssectoren (hoofdgroep 4).

Inkomensoverdrachten behoren tot de lopende verrichtingen en kapitaaloverdrachten tot de kapitaalverrichtingen.