4670 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 46.70
Naam: Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid

Onder code 46.70 worden de lopende ontvangsten geboekt die een overheidseenheid (institutionele overheid, ADBA, AOI, onderwijsinstelling, overheids-vzw, andere overheidseenheid) krijgt van andere overheidseenheden (dan deze onder codes 46.10 tot 46.60) die tot dezelfde institutionele groep behoren.

  • de vennootschappen die binnen de consolidatieperimeter van de betrokken institutionele groep vallen;
  • privaatrechtelijke EVA’s die geen vzw zijn bv. LRM, PMV, Waarborgbeheer, Gigarant, Diestse Poort, EKM’s, … .