6913 Kapitaaloverdrachten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Algemeen

ESR-code: 69.13
Naam: Kapitaaloverdrachten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Ontvangsten komende uit kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen worden geboekt in groep 69. De structuur van deze groep is gelijk aan die van de groep 65.