283 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, vorderingen

Algemeen

Toepassingsgebieden: