290100 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – te innen wissels

Algemeen

Toepassingsgebieden: