282009 Geboekte waardeverminderingen op deelnemingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: