285 Andere financiële vaste activa: overige vorderingen

Algemeen

Toepassingsgebieden: