291700 Overige vorderingen op meer dan een jaar – dubieuze debiteuren

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: