283900 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: