284000 Aandelen – aanschaffingswaarde van het boekjaar

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: