284900 Andere aandelen – waardeverminderingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: